NuotraukaNuotrauka

Akistata su teisėsauga

Pokalbiai apie kanapes, jų gydomąsias savybes, įvairius panaudojimo būdus pramonėje bei rekreaciniais tikslais, kanapes liečiančius įstatymus, kanapių dekriminalizavimą bei legalizavimą ir reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje.
Rašyti atsakymą
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Akistata su teisėsauga

Standartinė RED&WHITE »

2006 metais priimti šie teisės aktai:

• 2006 04 29 SAM įsakymu Nr.205 sudaryta Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos koordinavimo taryba;

• 2006 05 10 Vyriausybės nutarimu Nr.547 patvirtinta nauja Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos sudėtis ir patvirtinti nauji Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos nuostatai;

• 2006 06 01 priimtas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas;

• 2006 06 01 papildytas LR baudžiamasis kodeksas 23210 straipsniu, t. y. atsakomybe už neteisėtą 1 kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) disponavimą;

• 2006 08 09 vidaus reikalų ministro įsakymu Nr, 467 patvirtinta „Informavimo apie įtartinus siūlomus ar sudarytus sandorius, esant pagrindo manyti, kad pirmtakai naudojami ar gali būti panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, tvarka“;

• 2006 09 06 Vyriausybės nutarimu Nr. 970 patvirtinta Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programa;

• 2006 11 25 priimtas LR BK 232', 232'1 straipsnių pakeitimo įstatymas, sumažinantis bausmes.

Svarbiausios Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos vykdymo priemonės (kryptys) yra šios:

1. tobulinti narkotikų kontrolės politikos formavimą, priežiūrą ir įgyvendinimą,

2. stiprinti neteisėtos narkotikų apyvartos ir kontrabandos kontrolę,

3. stiprinti narkotinių (psichotropinių) medžiagų ir prekursorių kontrolę,

4. mažinti narkotikų poreikį: šviesti visuomenę, gydyti narkologinius ligonius,

5. mažinti narkotikų poreikį ir žalą (narkologinių ligonių reabilitacija ir integravimasis į visuomenę),

6.mažinti narkotinių medžiagų plitimą,sunaikinant ,demaskuotus
jų gamybos šaltinius,

7.griežtinti bausmes už narkotinių medžiagų platinimą bei jų gamybą.

Narkotikų verslo tyrimo skyriaus pareigūnai inicijavo LR baudžiamojo kodekso 232 straipsnio 4 dalies pataisą, tačiau ji dar nepritaikyta.

2007 m. skyriuje buvo parengti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelių kiekių ir stambaus masto sąrašai ir gruodžio mėnesį pateikti tvirtinti Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai.

Kreiptasi į Aukščiausiąjį Teismą prašant pateikti išaiškinimą dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 232 1- ir 312 straipsnius pagrindų.

PAGALVOK PRIEŠ DARYDAMAS

:!:
prekyba forume draudžiama.
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Standartinė RED&WHITE »

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

259 Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti


1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu. 3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.
prekyba forume draudžiama.
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Standartinė RED&WHITE »

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

260 Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu

1. Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 (nuo 2004 m. liepos 13 d.) (Žin., 2004, Nr. 108-4030) redakcija Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų. 3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų. 4. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-711 (nuo 2006 m. liepos 14 d.) (Žin., 2006, Nr. 77-2961) redakcija Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
prekyba forume draudžiama.
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Standartinė RED&WHITE »

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

265 Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas

1. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-711 (nuo 2006 m. liepos 14 d.) (Žin., 2006, Nr. 77-2961) redakcija Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką augino aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 2. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-711 (nuo 2006 m. liepos 14 d.) (Žin., 2006, Nr. 77-2961) redakcija Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
prekyba forume draudžiama.
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Standartinė RED&WHITE »

ATPK
44 straipsnis. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas

nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų

vartojimas be gydytojo paskyrimo

Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti –

užtraukia baudą iki vieno tūkstančio litų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu arba administracinį areštą iki trisdešimties parų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų (išskyrus teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 126 straipsnio ketvirtojoje ir šeštojoje dalyse ir 129 straipsnyje) padarymą ir įtariamų apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą iki penkių šimtų litų.

Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti, taip pat narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki penkių šimtų litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Pastaba. Asmuo, savanoriškai atidavęs nedideliu kiekiu turėtą narkotinę ar psichotropinę medžiagą, kurią jis įgijo arba laikė be tikslo parduoti, taip pat savanoriškai kreipęsis į medicinos įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo ryšium su narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.
44(2) straipsnis. Neteisėta veikla su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais

(prekursoriais)

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentacijos ir apskaitos nustatytų taisyklių pažeidimas, veikla su II ir III kategorijos pirmtakais (prekursoriais) neturint tam reikalingos registracijos arba neteisėta veikla su pirmtakais (prekursoriais) –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
prekyba forume draudžiama.
RED&WHITE
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 551
Užsiregistravo: 2006-05-31, 18:09
Reputacija: 0

Standartinė RED&WHITE »

Lietuva yra visų trijų JT konvencijų narė dėl narkotikų kontrolės
1994 m. Lietuva prisijungė prie 1961 m. Jungtinių Tautų vieningosios konvencijos dėl narkotinių medžiagų kontrolės su 1972 m. papildymais ir 1971 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl psichotropinių medžiagų kontrolės. 1998 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas savo įstatymu ratifikavo 1988 m. Jungtinių Tautų konvenciją „Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“.
Lietuvos Respublikos narkotikų politikos plėtra yra pagrįsta Jungtinių Tautų konvencijų rekomendacijomis ir reikalavimais. Tarptautinių sutarčių dėl narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos pagrindu rengiami ir įgyvendinami šalies įstatymai.
1994 m. Lietuva ratifikavo Europos Tarybos konvenciją dėl pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, plovimo prevencijos. 1996 m. lapkričio mėn. – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kartu su kitų Baltijos šalių vyriausybių atstovais, Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarptautinės narkotikų kontrolės programos atstovais, pasirašė Rygos deklaraciją „Dėl kovos su pinigų plovimu“.
Įstatymai ir programos: narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija
1997 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas persvarstė Baudžiamąjį kodeksą ir sugriežtino bausmes už nusikaltimus, susijusius su neteisėta narkotikų apyvarta, ypač už pakartotinius nusikaltimus, net iki 20 metų laisvės atėmimo.
1997 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Narkologinės priežiūros įstatymą, kuris reguliuoja narkologinių ligonių, asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, sveikatos priežiūrą, siekiant sustabdyti ligą ir jos socialinius padarinius, sumažinti žalą pacientams ir aplinkiniams. Šis įstatymas reglamentuoja narkologinių susirgimų (priklausomybės ligų) prevencijos, ankstyvo nustatymo, ligonių sveikatos priežiūros, jų socialinės reabilitacijos, integracijos į visuomenę sąlygas. Ši pagalba yra organizuojama savanoriškai ir remiama valstybės (nemokama).
1997 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymą. Tai pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos ir prekybos narkotikais, plovimo prevencija. Įstatymas buvo parengtas padedant Europos Sąjungos ekspertams pagal Pinigų plovimo projektą, skirtą kovai su narkotikais. Jis įsigaliojo 1998 m. sausio mėn.
1997 m. balandžio mėn. buvo patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas, parengtas pagal Jungtinių Tautų konvencijose nurodytų kontroliuojamų medžiagų sąrašus. 1997 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas persvarstė Baudžiamąjį kodeksą ir sugriežtino bausmes už nusikaltimus, susijusius su neteisėta narkotikų apyvarta, ypač už pakartotinius nusikaltimus, net iki 20 metų laisvės atėmimo.
1998 m. sausio mėn. buvo priimtas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. Šis įstatymas nustatė narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, šių medžiagų – kai jos vartojamos sveikatos priežiūros, veterinarijos bei mokslo tikslams – teisėtos apyvartos tvarką ir kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus. Šiuo įstatymu Lietuvoje yra uždrausta auginti narkotines žaliavas – aguonas ir kanapes.
Minėto įstatymo pagrindu 1998 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Seimas papildė Baudžiamąjį kodeksą dėl atsakomybės už neteisėtą psichotropinių medžiagų apyvartą.
1999 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakių (prekursorių) kontrolės įstatymą, kartu papildytas ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas dėl atsakomybės už neteisėtą šių medžiagų apyvartą.
1997 m. lapkričio mėn. Baltijos šalių asamblėja priėmė rezoliuciją dėl kovos su nusikalstamumu, taip pat – ir dėl kovos su narkotikais.
1998 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 91 „Dėl narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998 – 2000 m. priemonių ir nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos“. Šiuo nutarimu Vyriausybė pritarė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998 – 2000 m. priemonėms, sudarė komisiją Nacionalinei narkotikų kontroles ir narkomanijos prevencijos programai parengti.
Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių Tautų vaikų teisių konvenciją, kurios 33 straipsnis įpareigoja nuo narkotikų apsaugoti vaikus.
Narkomanijos prevencija yra viena iš pagrindinių Nacionalinės sveikatos programos iki 2010 m. krypčių.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 91 sudaryta tarpžinybinė komisija parengė Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą 1999 – 2003 m. 1999 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 970 patvirtino Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą 1999 – 2003 m.
prekyba forume draudžiama.
Sigma
Guru
Guru
Pranešimai: 2205
Užsiregistravo: 2004-07-07, 11:19
Reputacija: 6

Akistata su teisėsauga

Standartinė Sigma »

Pasidalinkit savo patirtim apie įvairius nutikimus dėl žalio su teisėsauga. Jūsų patirtis gali labai praverst kitiems. Dažniausiai žmonės būna nubaudžiami dėl tų žmonių nežinojimo ir jų prigąsdinimo. Kas realiai yra sukčiavimas - išpešimas sau naudos pasinaudojus asmens nežinojimu. Manau laikas pradėt rinkt žinias, kad to nežinojimo būtų kuo mažiau.
BOB - Bombs Over Bagdad!
Apvalus
Guru
Guru
Pranešimai: 1039
Užsiregistravo: 2007-12-02, 11:03
Reputacija: 0

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Apvalus »

Gal biški off topic, bet ar mes, lietuviai, turim teisę tylėti, nes viskas ką pasakysim gali būtu panaudota prieš mus ?
Amerikoj tai auksinė taisyklė, jai pagauna, tylėti, nekalbėti be advokato.
Neremkim narkotikų prekeivių
http://icmag.com/ic
Sigma
Guru
Guru
Pranešimai: 2205
Užsiregistravo: 2004-07-07, 11:19
Reputacija: 6

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Sigma »

Šiaip tai bet kokiu atveju su žaliais be advokato reiktų nekalbėti. Tiktais tai kainuoja nemažai.
BOB - Bombs Over Bagdad!
Legalus
Guru
Guru
Pranešimai: 1585
Užsiregistravo: 2007-09-04, 11:01
Reputacija: 1

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Legalus »

tai kad jie klausineja visko neiseis tylet o jai sakys nu ko tyli sakyk sakyk tylesi tai dar supizdins :D
vaikai nenarkokit vartotiku.
Anonymous

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Anonymous »

Ne TAI DAR, o iš tikro supyzdins. Supyzdins ir jei kalbėsi, bet ne tą, ką jie nori išgirsti. Pats neesu susidūręs, bet pažįstamiems ir presą tikrino ir su telefonų knyga galvą daužę :) Dar mano mieste yra galiūnas toks policininkas, na ten iš Universal komandos gal.. Tai tokį marozėlį sakė pakėlė ir į sieną metė :D Na taip jam ir reikia, bet jei vietoj jo būtų vienas iš mūsų 8|
Manttukas
Pažengęs
Pažengęs
Pranešimai: 195
Užsiregistravo: 2006-07-27, 17:29
Reputacija: 0

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Manttukas »

Viena karta rukeme prie norfos aiksteleje, tvarkingai per skarbonke :D nu ir dvi mashinos shalia sustatytos per langa siunti, nes buwo ziema ir shalta, lyg ir viskas gerai parukem ir matyt is casino ishkviete mentus, atvazhiavo padare krata, kaip nerado dumu as nzn nes paslepem kur spejom, td pasiule vairuotojus isvesti y narkologiny, todel teko jiem 1000lt susimoket, kitaip net neshnekejo.(tokie paskutiniai padlos mentai kaune su civiku koncinu vazhineja, kiek susidures tiek skaudziai :( )

O kita kart ne apie mj, bet vistiek gal kam pravers, pastabde mentai, ishgeres uz vairo, nu ten visi bajeriai teises ateme ishkviete ratukus, nieko pakeisti negalejau, tik sekancia diena suzinojau, kad jai per ta laika kol atvazhiuoja ratukai butu prisistates masinos savininkas jis butu galejas paiimti mashina ir nereikeja ratuku, kurie nepigiai kainuoja...

Tokia ta mano patirtis, teke aisku nekarta bendrauti, smagu buna sutikti draugishka policininka su kuriuo randi shneka ir lengvai susitari, gaila nevisada. :/
Apvalus
Guru
Guru
Pranešimai: 1039
Užsiregistravo: 2007-12-02, 11:03
Reputacija: 0

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Apvalus »

ganjaFAMA rašė:Ne TAI DAR, o iš tikro supyzdins....
Nėra ko norėt, reiktų kentėt. Nebent nori gaut didesnę bausmę, tai gali išplepėt viską ir jie tuos žodžius sumakaluos taip, kad tau blogiau būtų.


O čia apie tylėjimą : http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=94724
Neremkim narkotikų prekeivių
http://icmag.com/ic
Sigma
Guru
Guru
Pranešimai: 2205
Užsiregistravo: 2004-07-07, 11:19
Reputacija: 6

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Sigma »

Mūsų europietiška policija pyzdina bet kokiu atveju. Po to stebisi, kad žulikėliai žiauresni tik tampa, o žmonės mentus myli lygiai taip pat, kaip ir politikus.
BOB - Bombs Over Bagdad!
Puss
Naujokas
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 2008-11-27, 16:45
Reputacija: 0

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Puss »

Kaip jau rasiau trumpai kitoje temoje, nutiko mums su draugu akistata su pareigunais. Vilniuje, ant Narbuto kalno Virsuliskese, susukom jona, uzhsikurem.. Po gal 10min rukymo, jau beveik baigus ir ruosiantis gesinti, draugas pamate dviraciu atriedancius patrulius :) Mes sedejom toliau nuo zmoniu akiu, po medziu, pavesyje. Tabakas, popieriukai buvo ishmetyti aplinkui, nes tikrai nesitikejom sitokio dalyko (ce gal ir buvo musu klaida :D). Sutryne jono galiuka i zemen, jau turejom but pasiruose kalbet su policininkais ( o jonas buvo tikrai pakankamai rimtas :] ). Policininkai apuoste tabaka, apziurejo kas cia kur, paklause, ka veikiam ir tt. Paprase paziuret tase, tai mes nusprendem nesipriesint ir leidom. Ten rado dezute su visa simbolika - viduje dar popieriuku ir ~0,7g. Paklase kas cia, atsakem, jog tabakas. Tada mum pasake, "ne, vaikinai, cia ZOLE", pradejo grasint baudziamosiomis bylomis. Tada paprase dokumentu, paklause, ka veikiam gyvenime. Ishsiaishkine, kur studijuojam, kur gyvenam, paziureje mano studento pazymejima, nieko neuzhsirase truputi papomokslavo. Tada isedeje dezute su visu 0,7g pas save i kisene, su sypsena pasake: "o sita..(pauze su sypsena)..ash ishmesiu.." Manes neapieshkojo, nors turejau dar apie 2g kiseneje ir piniginej. Tada sede ant dviraciu liepe mums pasishalint ir nuvaziavo. Manau prie musu tokio legvo ishsisukimo prisidejo ir dienos laikas (~16h, baigiasi pamaina, nes zvalgesi i laikrodi) ir musu kooperavimasis ir "nuosirdus" gailejimasis.
badnews
Patyręs
Patyręs
Pranešimai: 384
Užsiregistravo: 2007-10-06, 02:10
Reputacija: 0

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė badnews »

sveiki :x: jau berods esu rases apie viena savo susidurima su Vilniaus stoties mentais.zinoma, kaltinu save, nes buvau gerokai girtas ,ir ant virsaus uzputes :] 8E ...sedejau stoty ant suolelio niekam blogo nelinkedamas ir laukiau troleibuso orouostan...uzkalbinau kazkokia fifa, o ta kazka panasaus i "mink nx" atsake(nelabai gerai pamenu ka konkreciai, nelabai blaivaus proto buvau :D ).aisku, nelikau skoloj ir atsoviau kazka riebaus.ta, rekt klykt ant manes savo Wilensku zargonu ir kur buve kur nebuve, prisistate "angelo sargo diena" :D ."ka cia veiki,ko koliojies,is kur esi,kur vyksti,kodel toks girtas,parodyk asmens dokumenta".ID kortele buvo piniginej kuria jie ir patikrino...o patikrino taip, kad is jos dingo 80lt 8??? .nuejau i ju kioskeli aiskintis.aisku,nepamasciau anei zoles(0,3g palikto parukyt pries skrydi),anei popiereliu,kur tai giliau i kuprine paslept.zodziu,rado zole,pasisodino ir gasdint "tau p**da,tau p**da".o as jiem "nieko man nebus,daugiausia bauda arba viesi darbai,atiduokit pinigus " .tada buvau uzdarytas "prasiblaivyt".ir niekam nerupejo,kad mano skrydis uz valandos-pralaike visa nakti...nieko jie nepese,o man teko pirkt kita bilieta...
visai kitas reikalas-vakaru Europos tvarkos sergetojai.Dublino centre virs upes yra keli ilgi balkonai.visada,budamas Airelandijos sostinej nueinu(-am) ten parukyt.karta su 3 mergiotem rukem ilga --==::~~ .drauge,turejusi jona kalbejo atsisukus i mane ir nemate is kaires ateinanciu 3 "Gardai"(Airijos policija) pareigunu.atsisukus ir pamacius,truputi supanikavo ir puole slept jona :) .paemiau nuo jos jona ir laikiau tarp pirstu.pareigunai(du vyrukai ir moteris),aisku stabtelejo,vienas ju paklause "is it nice"? "taip",sakau."is it legal here"? "ne,bet tai vienintelis blogas dalykas kuri mes cia darom".susizvalge,palinksejo viens kitam ir... nuejo.likau nustebintas ir su pagarbos jausmu mentam :).
togetha brotha
runkelis
Guru
Guru
Pranešimai: 3284
Užsiregistravo: 2007-04-11, 18:24
Reputacija: 17

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė runkelis »

butu malonu "badnews" kad papasakotum blogesniaja istorija.
patirtis:soil,hidro,aero,wilma,nft,dwc.lempos:11w-600w cfl,mh,hps,led.
Sigma
Guru
Guru
Pranešimai: 2205
Užsiregistravo: 2004-07-07, 11:19
Reputacija: 6

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Sigma »

Puss rašė:... ir ~0,7g. Paklase kas čia, atsakem, jog tabakas. Tada mum pasake, "ne, vaikinai, čia ZOLE", pradejo grasint baudziamosiomis bylomis.
Tai va, kad jų visas darbas melu ir gąsdinimais paremtas. Už tai pas mus skiria administracinę baudą.
Puss rašė:Paprase paziuret tase, tai mes nusprendem nesipriesint ir leidom.
Jeigu neklystu, tai tokią kratą daryt gali tik nuovadoj. Reikėjo liept vežtis tašių purtymui į nuovada arba atsikabint. O šitai daryt jie visada tingi.
BOB - Bombs Over Bagdad!
hipiukas
Guru
Guru
Pranešimai: 1144
Užsiregistravo: 2006-09-14, 13:53
Reputacija: 7

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė hipiukas »

Sigma rašė: Jeigu neklystu, tai tokią kratą daryt gali tik nuovadoj. Reikėjo liept vežtis tašių purtymui į nuovada arba atsikabint. O šitai daryt jie visada tingi.
Jei užsirausi ant kokio principingo mento, tai nuvažiuos į nuovadą ir padarys tą kratą. O tokiu atveju jau nebeišsisuksi tik atidavęs viską... =(
Kad vienas būtų teisus - kitam nebūtina klysti.
Sigma
Guru
Guru
Pranešimai: 2205
Užsiregistravo: 2004-07-07, 11:19
Reputacija: 6

Re: Akistata su teisėsauga

Standartinė Sigma »

Šakojies? Baikit. Tuo jie ir naudojasi, kad prigąsdina. Kai žinai savo teises ir jų sistemą bei duodi jiems tai suprast, bei suprast, kad nesistengsi būti auka, jie dažniausiai nusprendžia tuščiai nesiterliot, nes avelių nugrežt jie pilnai ir taip turi. Jie verslininkai, o ne valstybės pareigūnai. Dar daug mūsų šaliai reiks žolės aptriest, kol turėsim pareigūnus, o ne lupikautojus ir bakšišo kaulytojus. Bendrai paėmus mūsų visų mentalitetas blogiau nei sovietinis, nes postsovietinis. Principai pas mus šioj sistemoj senai išėsti. Likę keletas, bet labai abejoju ar pas patrulius. Tyrėjai tai dažniausiai būna. O patruliai, tiek ratuoti, tiek ne, yra bakšišo rinkimo aparatas. Ir principingi ten tikrai nereikalingi, nes dar įskųs. Todėl arba kišami provincijon, arba kur tyliai į kampą už popierių kalno. Ką, nežinot kaip sovietinė žulikavimo sistemą veikia? "Jei kartu nevogi, reiškia įskųsi." Šita principas galiojo visur. Nuo siūlų vogimo iš fabriko iki partijos viršūnių lėšų grobstymo. Ir tikrai išliko visose valdiškose sistemose.
BOB - Bombs Over Bagdad!
Rašyti atsakymą